top of page

2024

קריית אונו

בית מז"א ירושלים

בית מז"א ירושלים

מרכז קלור משגב

היכל התרבות בת ים

היכל התרבות בת ים

היכל התרבות בת ים

תאטרון הקאמרי

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

20:00

20:30

20:30

20:30

11:30

10:00

11:30

21:00

3 בינואר

10 בינואר

28 בפברואר

11 במרץ

1 באפריל

2 באפריל

2 באפריל

2 ביוני

2023

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

20:30

17:00

20:00

20:30

20:30

20:30

20:30

20:30

21:30

20:30

12:00

20:30

21:00

11:00

27 בפברואר

8 במרץ

9 במרץ

15 במרץ​

21 במרץ

23 במרץ

26 במרץ

11 במאי

25 במאי

29 במאי

1 ביוני

28 ביוני

21 בספטמבר

6 בדצמבר

2022

תיאטרון הקאמרי

משגב אשכול פיס

תמונע ערב יוצאים.ות מהמדף

שדה בוקר

שער הנגב

היכל התרבות חדרה

בית יד לבנים רעננה

משמר העמק

היכל התרבות בת ים

היכל התרבות בת ים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

21:00

11:00

20:00

11:00

11:00

20:30

20:00

20:30

9:00

10:30

19 בדצמבר

15 בדצמבר

10 בדצמבר

28 בנובמבר

25 בנובמבר

24 בנובמבר

20 בנובמבר

11 בנובמבר

30 במאי

30 במאי

2021

2020

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

21:00

21:00

21:00

21:00

17:30

היכל התרבות מודיעין

החברות של אלוהים

20:30

8 בדצמבר

2019

משגב

מועצה אזורית זבולון

תיאטרון הקאמרי

מוזיאון תל אביב

היכל תרבות יקנעם

תיאטרון ירושלים

תיאטרון הקאמרי

המרכז למוזיקה אופקים

שדה בוקר

שדה בוקר

מוזיאון תל אביב

קיבוץ להבים

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

12:00

19:00

21:00

12:30

20:30

21:00

10:30

20:30

20:00

12:00

10:30

11:30

20:30

20:00

20:00

12 בדצמבר

3 בדצמבר

21 בנובמבר

15 באוקטובר

18 בספטמבר

12 בספטמבר

24 באוגוסט

17 יוני

11 יוני

31 במאי

31 במאי

21 באפריל

6 במרץ

5 במרץ

8 בינואר

2018

משגב

משגב

מוזיאון תל אביב

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

משגב

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

12:00

10:00

17:00

21:00

19:30

13:00

11:30

16:00

11:00

11:00

17:00

21:00

20:00

21:30

12:00

17 בדצמבר

17 בדצמבר

6 בדצמבר

5 בנובמבר

5 בנובמבר

25 באוקטובר

25 באוקטובר

25 בספטמבר

14 ביולי

13 ביולי

12 ביולי

22 במאי

22 בינואר

2 בינואר

2 בינואר

2017

תיאטרון יפו

באר שבע

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

בית פיליפ מוריי

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

20:00

20:30

19:30

20:00

18:30

21:00

21:00

20:30

19:00

21 בנובמבר

31 באוקטובר

5 באוקטובר

21 במאי

21 במאי

20 במרץ

6 במרץ

26 בינואר

26 בינואר

bottom of page