2022

2021

 

היכל התרבות בת ים

היכל התרבות בת ים

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

9:00

10:30

30 במאי

30 במאי

2020

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

21:00

21:00

21:00

21:00

17:30

 

היכל התרבות מודיעין

החברות של אלוהים

20:30

8 בדצמבר

2019

 

משגב

מועצה אזורית זבולון

תיאטרון הקאמרי

מוזיאון תל אביב

היכל תרבות יקנעם

תיאטרון ירושלים

תיאטרון הקאמרי

המרכז למוזיקה אופקים

שדה בוקר

שדה בוקר

מוזיאון תל אביב

קיבוץ להבים

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

12:00

19:00

21:00

12:30

20:30

21:00

10:30

20:30

20:00

12:00

10:30

11:30

20:30

20:00

20:00

12 בדצמבר

3 בדצמבר

21 בנובמבר

15 באוקטובר

18 בספטמבר

12 בספטמבר

24 באוגוסט

17 יוני

11 יוני

31 במאי

31 במאי

21 באפריל

6 במרץ

5 במרץ

8 בינואר

2018

 

משגב

משגב

מוזיאון תל אביב

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו 

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

מוזיאון תל אביב

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

משגב

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

הנסיכה וסוד הדרקון

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

12:00

10:00

17:00

21:00

19:30

13:00

11:30

16:00

11:00

11:00

17:00

21:00

20:00

21:30

12:00

17 בדצמבר

17 בדצמבר

6 בדצמבר

5 בנובמבר

5 בנובמבר

25 באוקטובר

25 באוקטובר

25 בספטמבר

14 ביולי

13 ביולי

12 ביולי

22 במאי

22 בינואר

2 בינואר

2 בינואר

2017

תיאטרון יפו

באר שבע

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

בית פיליפ מוריי

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

תיאטרון יפו

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

החברות של אלוהים

20:00

20:30

19:30

20:00

18:30

21:00

21:00

20:30

19:00

21 בנובמבר

31 באוקטובר

5 באוקטובר

21 במאי

21 במאי

20 במרץ

6 במרץ

26 בינואר

26 בינואר