top of page

3 סיפורים תנ"כיים מנקודת מבטה של האישה

02 החברות.jpg

הטבה מיוחדת לנרשמים

85 ש"ח במקום 110 ש"ח

ticket_2067046.png

הקאמרי 4

2.6

שלוש שחקניות מקימות לתחייה שלוש דמויות נשים תנ"כיות: שרה אמנו, נעמי ופילגש בגבעה, שמות אותן במרכז הבמה ומאפשרות להן לחשוף את האמת שלהן בסיפורי התנ"ך המוכרים.
שרה שהייתה אישה ללא בנים, נעמי אלמנה ללא בעל וילדים ופילגש בגבעה ש"זנתה" לבעלה, נחשבות כמי שאינן עומדות בנדרש מ"אישה טובה": להיות נשואה, פורייה, מרובת ילדים ונאמנה.
בתקופת המקרא, נשים שסטו מהדרך המקובלת נקראו מכשפות, זונות, התנכלו להן ונידו אותן לחיות מעבר לחומה, בשטח ההפקר.
מהו המחיר האישי שמשלמות אותן נשים על מנת לעמוד בייעודים שהוגדרו עבורן, ומה קורה כשהן חותרות תחת הערכים והחוקים שהן מכירות?

 

ההצגה מציעה קריאה מחודשת בסיפורי המקרא מנקודת מבט רעננה ועכשווית הבוחנת את היסודות שעיצבו את החברה היהודית ישראלית.

משך ההצגה: 60 דקות

מחזאית  |  ענבל גנצר

במאית  |  יעל סלור

מעצבת תפאורה ותלבושות  |  דלית ענבר

מוזיקה מקורית  |  דנה אייזן

מעצב תאורה  |  גיא גלילי

שחקניות  |  תמר מלאכי, תאיר שמואלוב, הדס ריינוולד.

bottom of page