top of page
 תמונה מההצגה החברות של אלוהים

BLACK BOX (קופסא שחורה) - חלל בימתי, שחור, ניטרלי, נטול מאפיינים.

הפוטנציאל האינסופי מאפשר לצקת לתוכו תוכן וצורה שאינם כבולים לקונספציות ידועות מראש.

החזון שלנו

קבוצת התיאטרון Black Box היא התאגדות של יוצרות מתחומים שונים הפועלת באופן עצמאי במטרה ליצור שינוי חברתי דרך מדיום הבמה. עצמאות כתנאי הכרחי ליצירת אומנות חופשית, המשוחררת משיקולים זרים ומחויבת למסרים שלה - מאתגרים ככל שיהיו.

 

הקבוצה רואה עצמה כבעלת תפקיד חברתי. אנו פועלות ליצירת מופעים הנוקטים עמדה ביחס למציאות בהקשר של המרחב הפוליטי- מגדרי, מתוך אמונה בכוחו מעורר ההשראה של מעשה היצירה בקידום החברה על כלל רכיביה ורבדיה.

עיקר עניינינו הוא קריאת תיגר על נראטיבים מקומיים ואוניברסאליים וסיפורים בוני חברה - אלו מתקפים ומגבים את הסדר החברתי הקיים ומנציחים את מוחלשותן של שכבות מודרות. באמצעות זיהוי הנחות הנתפסות כמובנות מאליהן וחשיפת המסתתר מתחת לגלוי והטריוויאלי, אנו קוראות לצופים, נשים וגברים כאחד, להשתחרר מתפיסות מגבילות ולסלול דרך להבנות עצמאיות, שלהן,  השפעה מכרעת ביצירת שינויים חברתיים.

 

התוכן והשפה הבימתית שלובים באמירה אחת ומתבטאים בגישה המערערת על מעמדו של הטקסט הכתוב כבסיס דומיננטי למופע בימתי. הענקת חשיבות זהה לשלל מרכיבי המדיום: מוסיקה, תנועה, תאורה, פעולה, יוצרת מופע שהוא מעבר למילים, שופע גירויים, דינאמי, מושפע מקצב החיים המהיר ומדבר אל הקהל בשפה עכשווית.

 

זוהי הזמנה למסע בטריטוריה לא סלולה,  לחוויה מחוץ לקופסא - על הסכנה והריגוש הכרוכים בכך.

vision

קצת עלינו

BLACK BOX היא קבוצת תאטרון הפועלת לשינוי חברתי בהובלתה של הבמאית יעל סלור. הקבוצה יוצרת מופעים בימתיים שמטרתם קידום שוויון מגדרי. הופעותיה כבר הציגו מול למעלה מ-20,000 צופים וצופות ברחבי ישראל. בין המופעים ההצגה "החברות של אלוהים", המאגדת שלושה סיפורים תנ"כים מנקודת מבטה של אישה. ההצגה זכתה לשבחים רבים והיתה מועמדת לפרסי הפרינג' בקטגוריית מחזאית השנה, מוסיקה ועבודת אנסמבל. 

bottom of page